จำหน่ายผู้ผลิต

Professional 1000+ ระยะเวลาของการผลิตอย่างต่อเนื่องสำหรับส่วนใหญ่โรงงานมากกว่าสามปี
พวกเขามีประสบการณ์มากมายในการผลิตสินค้าส่งออก และยังมีระบบการจัดการคุณภาพที่เข้มงวดiso9000

02


Post time: May-26-2020